“Зочны цаг” мэдээллийн хөтөлбөрт тус газрын хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагаа хариуцсан ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч, ахлах дэслэгч Б.Пүрэвжав оролцлоо

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button