Төв аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар нь “Хүүхдийн эрх зөрчихөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор тэтгэлэг төлөгч нарт зориулсан танилцуулга бэлтгэж олон нийтэд хүргэлээ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button