Төв аймгийн Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн сурагч нар болон ЗХ-ний 016 нэгтгэлийн халагдах цэргүүдэд сургалт зохион байгууллаа.

Төв аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар нь ахлагч бүрэлдхүүний сул орон тоог нөхөх зорилгоор Дотоод хэргийн их сургуулийн Ахлагчийн сургуультай хамтран ажилладаг. Энэ талаар Төв аймгийн Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн сурагч нарт байгууллагын үйл ажиллагаа болон Ахлагчийн сургуулийн сургалтын тухай мэдээлэл хийлээ. Мөн ЗХ-ний 016 нэгтгэлийн цэрэг халагдах үеэр цэргүүдийн ар гэрийнхэн болон цэргүүдэд ДХИС сургалтад хамрагдах урилга тарааж ажиллалаа.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button