Ариутгал, халваргүйжүүлэлтийг өдөр тутамд тогтмол хийж байна.

Коронавируст халдвар “COVID-19” цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор өдөр тутмын ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийг байгууллагын гадна, дотно талбайд тогтмол хийж байна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button