Монгол цэргийн баярын өдрийг тохиолдуулан эрхэлсэн ажилдаа идэвхи зүтгэл үр бүтээл гарган ажилласан алба хаагчдыг шагнаж урамшууллаа.

Монгол цэргийн баярын өдрийг тохиолдуулан эрхэлсэн ажилдаа идэвхи зүтгэл үр бүтээл гарган ажилласан дараах алба хаагчдыг цэргийн цол болон ШШГБ-ын шагналаар шагнаж урамшууллаа. Ахмад цолоор: ахлах дэслэгч Б.Булганцэцэг, ахлах дэслэгч Д.Бат-Эрдэнэ нар, Ахлах дэслэгч цолоор: дэслэгч З.Батсайхан, Ахлах ахлагч цолоор: ахлагч О.Анхбаяр, ШШГБ-ын “Хүндэт” тэмдэгээр ахлах ахлагч Б.Болор-Эрдэнэ нар шагнагдсан тул баяр хүргэж ажлын амжилт хүсье

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button