“Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд бүх нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх нь” сэдэвт өдөрлөгт оролцлоо.

Аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын зохицуулах зөвлөлөөс санаачилсан хууль хяналтын байгууллагуудтай хамтран “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд бүх нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх нь” сэдэвт өдөрлөгт Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагаа хариуцсан шийдвэр гүйцэтгэгч, ахлах дэслэгч Б.Пүрэвжав, шийдвэр гүйцэтгэгч, дэслэгч З.Батсайхан нар Эрдэнэ, Баяндэлгэр сумын иргэдэд Эрүү, иргэний шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны талаар болон хүүхдийн тэтгэлэгийн талаар танилцуулга хийж, гарын авлага тарааж, 18 иргэнд хууль зүйн зөвлөгөө өгч ажиллалаа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button