Албадан дуудлага худалдаа

Албадан дуудлага худалдаа зарлах тухай

Төв аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газраас дараах үл хөдлөх эд хөрөнгө, орон сууц, эзэмшлийн газрын АНХНЫ албадан дуудлага худалдааг 2019 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 10 цагт тус газрын хурлын зааланд зохион байгуулна. Оролцогчдыг 2019 оны 01 дүгээр ...

Дэлгэрэнгүй »