Ажлын байрны сул орон тоо

Тогооч ажилд авна.

Төв аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт тогооч мэргэжилтэй 35 хүртлэх насны бүрэн дундаас дээш боловсролтой иргэнийг тогоочоор ажилд авна. Бүрдүүлэх материалын жагсаалт: Төрийн албан хаагчийн анкет Ажилд орохыг хүссэн өргөдөл /өөрийн гараар бичсэн байх/ Намтар /3 үеийн/ Иргэний үнэмлэх, ...

Дэлгэрэнгүй »

АЖЛЫН БАЙР /СУЛ ОРОН ТОО/-НЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ

               Нэг.Сонгон шалгаруулалтын  зорилго                Төрийн албан тушаалд тавигдах шаардлагыг хангасан, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын зорилт, чиг үүргийг мэргэшлийн түвшинд хэрэгжүүлэх ажилтныг сонгон шалгаруулахад оршино. Хоёр. Сонгон шалгаруулалтын ...

Дэлгэрэнгүй »

ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЗАРЛАЖ БАЙНА.

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа орон нутаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар, хэлтсийн дараах тойргуудад ”Шийдвэр гүйцэтгэгч”-ийн сонгон шалгаруулалт зарлаж байна. Үүнд:     Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар -158, 171 дүгээр тойрог, Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагаа хариуцсан    ...

Дэлгэрэнгүй »

АЖЛЫН БАЙР /СУЛ ОРОН ТОО/-НЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ

Нэг. Сонгон шалгаруулалтын  зорилго Төрийн албан тушаалд тавигдах шаардлагыг хангасан,Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын зорилт, чиг үүргийг мэргэшлийн түвшинд хэрэгжүүлэх ажилтныг шилж сонгоход оршино. Хоёр. Сонгон шалгаруулалтын тухай Сонгон шалгаруулалтад орох иргэд нь Төрийн албаны тухай хуулийн 10.1-д заасан ерөнхий шаардлага ...

Дэлгэрэнгүй »