2018-2019 оны албаны сургалт зохион байгуулагдаж байна.

2019 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдөр Төв аймгийн Албан бус сургалтын төвийн багш Шинэбаяр “Харилцаа, хандлага” сэдэвт лекц орлоо. Тус сургалтад 25 алба хаагчид хамрагдсан.   61411314_448198239273356_8510714955312398336_n   61224788_722969678137703_556368886702800896_n