Эргэлтээр ирж уулзахад шаардлагатай мэдээлэл

Эргэлт, уулзалтаар ирж буй хоригдогч нар нь эрх бүхий албан тушаалтны зөвшөөрлийн бичигтэй долоо хоног бүрийн лхагва, пүрэв гарагуудад эргэлт уулзатыг зохион байгуулна.

/Зөвшөөрөх, хориглох эд зүйлс/

 

Хоригдсон этгээдийн ахуй хангамж, үйлчилгээ

12.1.Хоригдсон этгээдэд болон хорих өрөөнд дараах эд зүйл байлгахыг зөвшөөрнө:

12.1.1.тухайн улирлын нэг удаагийн солих хувцас, гурван ээлжийн дотуур хувцас;

12.1.2.шүдний оо, саван, сойз, алчуур бусад зайлшгүй шаардлагатай ариун цэврийн хэрэглэл /сахлын, хумсны хутгаас бусад/;

12.1.3.хөнжил, дэр, гудас, цагаан хэрэглэл;

12.1.4.зөвшөөрөгдсөн аяга, халбага;

12.1.5.эрүүл ахуйн шаардлага хангасан дөрвөн кг хүртэлх гурилан бүтээгдэхүүн;

12.1.6.эмчийн бичгээр зөвшөөрсөн мансууруулах, тайвшруулахаас бусад эм /тоо, ширхэг, нэрийг дурдсан байна./;

12.1.7.аллага, хүчирхийлэл, садар самууныг сурталчилснаас бусад ном, сонин, сэтгүүл, хэвлэл;

12.1.8.бичгийн цаас, дугтуй, бал

12.2.Энэ журмын 12.1-д зааснаас бусад эд зүйлсийг хоригдсон этгээдэд болон хорих өрөөнд байлгахыг хориглоно.

Thirty-three years later, those percentages homework helpers jumped to 23.