Төв аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт 2019 оны 10 дугаар сарын байдлаар эрэн сурвалжлагдаж байгаа төлбөр төлөгчдийн жагсаалт

Дараах төлбөр төлөгч иргэдийн хаяг, түүний эд хөрөнгийн талаар мэдээлэл байгаа бол Мэдээлэл өгөх утсанд холбогдож хамтран ажиллахыг хүсье.Шийдвэр гүйцэтгэх газрын тасгийн дарга, ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч,хошууч Б.Хишигжаргал 70274018, 89086341