Нээлттэй хаалганы өдөрлөг зохион байгууллаа.

Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдрийн 204 дүгээр тогтоолын дагуу Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ажилтны өдрийг тохиолдуулан тус газар нь байгууллагынхаа ололт амжилтыг сурталчлах, иргэдэд хүргэх мэдээлэл, үйлчилгээг чанаржуулах зорилгоор 2019 оны 08 дугаар сарын 22-ны өдөр Төв аймгийн “Төрийн нэгдсэн үйлчилгээний төв”-д нээлттэй хаалганы өдөрлөг зохион байгууллаа.

Т