“Нарны алхалт”-ын хаалтын арга хэмжээнд нийт алба хаагчид идэвхтэй оролцлоо.

Нийгмийн эрүүл мэндийн өдрийн хүрээнд зохион байгуулагддаг “Нарны алхалт”-ын хаалт  2019.10.01-ны өдөр 06:30 минутаас Соёл амралтын хүрээнд зохион байгуулагдлаа. Тус алхалтад тус газрын 18 алба хаагч хамрагдлаа.