Монгол Улсын шинэ Үндсэн хууль батлагдсаны 27 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүллээ.

Тус газар нь Монгол Улсын шинэ Үндсэн хууль батлагдсаны 27 жилийн ойн өдрийг тохиолдуулан алба хаагчдын дунд   “АХА” асуулт, хариултын тэмцээн, Гар бөмбөгийн тэмцээнүүдийг зохион байгуулж ажиллалаа. Тус тэмцээнүүдийг “Ахлагчийн зөвлөл”-өөс зохион байгуулсан.   “АХА” асуулт, хариултын  тэмцээнд нийт 27 алба хаагч оролцсоноос тэргүүн байрыг хамгаалалтын ажилтан, ахлах ахлагч А.Лхагвасүрэн, дэд байрыг шийдвэр гүйцэтгэгч, дэслэгч З.Батсайхан нар тус тус эзэлсэн.  Гар бөмбөгийн тэмцээнд ахмад Д.Пүрэвдаваа ахлагчтай баг 1 дүгээр байр, хошууч В.Хоролсүрэн ахлагчтай баг 2 дугаар байр, дэд хурандаа С.Өлзийбат ахлагчтай баг 3 дугаар байрт шалгарч өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар ш20190111_150825 20190111_150853 20190111_180212 DSC_0036 DSC_0059 DSC_0060 received_308794833175437 received_1829973440444846 received_2341581882730458агнуулав.