Бүтэц, зохион байгуулалт

1

Тус  алба нь захиргаа, санхүү, аж ахуй, баривчлах, цагдан хорих байр, шийдвэр гүйцэтгэл гэсэн зохион байгуулалтын бүтэцтэй.

Одоогоор албаны дарга, тасгийн дарга бөгөөд ахлах шийдвэр гүйцэтгэгч, цагдан хорих байрны дарга, ахлах нягтлан бодогч, нярав, архив, бичиг хэргийн эрхлэгч гэсэн захиргааны орон тоотойгоос гадна цагдан хорих байранд 21 албан хаагч, шийдвэр гүйцэтгэгч 8, жолооч 2 зэрэг 37 албан хаагчтай үйл ажиллагаагаа явуулж байна.