Алба хаагчдыг шагнаж урамшууллаа.

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ажилтны өдрийг тохиолдуулан эрхэлсэн ажилдаа идэвх зүтгэл, үр бүтээл гарган ажилласан нэр бүхий 3 алба хаагчийг Аймгийн “Хүндэт тэмдэг”, Аймгийн Засаг даргын “Хүндэт жуух бичиг”, мөн нэр бүхий 6 алба хаагчийг Монголын Залуучуудын холбооны шагналаар “Хөдөлмөрийн алдар”, “Цэргийн алдар” тэмдэгээр тус тус шагнаж урамшуулсан.